Författare / analytiker / reservofficer

Kaj är född 1974, f d reservofficer vid kustjägarna (kapten) och utbildad vid specialförbandet Särskilda skyddsgruppen (SSG). Han har även en ekonomie magister examen och lång erfarenhet av strategiska samhällsfrågor.

Efter en insikt ombord ett Lufthansaplan till Genève i augusti 2006 lämnade Kaj en anställning som analytiker för att satsa på skrivandet. De scener som först nedtecknades på lösa papper ombord resulterade fyra år senare i Operation Nordvind, hans första roman om ett terrorattentat i Sverige.

Parallellt med skrivandet driver Kaj eget företag där han arbetar med med utredningar och analyser. Han är även intresserad av frågor kring krisberedskap och samhällets sårbarheter, ett tema som är aktuellt i hans andra bok Parsifaldirektivet om ett sabotage mot Ringhals kärnkraftverk.

År 2013 utnämndes han till Sveriges främsta egenutgivare av Tidningen Svensk Bokhandel (01/2013) efter framgångarna med Operation Nordvind.

Under Bokmässan i Göteborg 2014 mottog Kaj 1:a priset i Indie Book Awards för framgångarna med Parsifaldirektivet.

Alda bergr

Alda bergr kommer från den poetiska (äldre) Eddan och betyder ”människosläktets beskyddare”, en kenning för asaguden Tor.

Egndi a a/ngvl
sa er a/ldom bergr
orms einbani
vxa hofdi;
geín við agni
sv er god fiá
vmgiorþ nedan
allra landa.

Han, som människor skyddar
och mäter sig med ormen,
hängde på kroken
huvudet av oxen.
Mot betet gapade,
den som gudarne hata,
som runt kring världen
sig ringlar i djupet.

(Kvädet om Hymer)